09-7962882​

אורי בר מעוז - הסוכן של האמנים

אורי בר-מעוז, הוא ה"אבא" של ביטוח אמנים מקצועות הבמה והאירועים מעל 30 שנה, ומהווה בית הביטוח עם מוצרים מיוחדים: 

 

ביטוח ציוד 24 שעות בכל מקום, עם השתתפויות עצמיות נמוכות במיוחדתביעות משפטיות (צד ג', רשלנות מקצועית ועובדים) ואובדן כושר עבודה מקצועי!!!​